Adaptacja projektu typowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora. Proces adaptacji projektu typowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową. Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub – w przypadku jego braku - otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Gminy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych, a także sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych i pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji. Część dodatkowa to dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Często z warunków położenia działki (usytuowanie względem stron świata, ukształtowanie terenu, nośność gruntu) wynika konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, na przykład innego rozmieszczenia okien lub umiejscowienia tarasu czy też dobudowanie garażu, zmienienie kąta nachylenia połaci dachu, zabezpieczenie przed szkodami górniczymi, dokonanie adaptacji konstrukcji więźby dachowej.

KOLPROJEKT Biuro Projektowe wykonuje adaptacje projektów typowych, które są dostępne na stronach internetowych. Projekty można zakupić także za naszym pośrednictwem. 

 

Projekt typowy za pośrednictwem biura KOLPROJEKT można zakupić z następujących Wydawnictw:

ARCHON +    www.archon.pl
STUDIO Z500                             www.z500.pl
HORYZONT     www.horyzont.com
Dom na 5tkę       www.domna5.pl
Pracownia Projektowa „DOMUS” www.domus.wroc.pl
ATRIUM      www.studioatrium.pl
DOMENA    www.domenadom.pl
Archigraph Sp.z o.o.    www.archigraph.pl
PRO ARTE         www.pro-arte.pl
QUATTRO www.krajobrazy.com.pl www.quattrodomy.pl
MTM STYL Sp. z o.o www.pogodnydom.pl  www.domywstylu.pl
ARCHITEKA  www.budujdom.pl
MG PROJEKT   www.mgprojekt.com.pl
Domy z Wizją    www.domyzwizja.pl
DOM-PROJEKT www.dom-projekt.pl
ARCHIDESIGN www.archidesign.pl
ARCHI-PROJEKT www.archiprojekt.com.pl                      
Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl