Inwentaryzacja budowlana polega na wykonaniu rysunków i opisie istniejącego stanu obiektu lub jego części na podstawie aktualnych pomiarów. Profesjonalna dokumentacja na różnych etapach użytkowania budynków wymagana jest przepisami prawa.
Biuro projektowe KOLPROJEKT wykonuje 3 podstawowe rodzaje inwentaryzacji budowlanych:
a)inwentaryzacja konstrukcyjna;
b)inwentaryzacja architektoniczna;
c)inwentaryzacja instalacyjna.

Inwentaryzacja budowlana powinna zostać wykonana gdy inwestor planuje:
• rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub nadbudowę istniejącego budynku
• zmienić sposób użytkowania obiekt

• legalizację samowoli budowlanej

Warto zaznaczyć, że samowola budowlana bądź użytkowa podlega karze grzywny nawet do kwoty kilkuset tysięcy złotych.

KOLPROJEKT Biuro Projektowe oferuje pełną obsługę inwentaryzacyjną: od dokonania pomiarów, po pomoc prawną i administracyjną związaną z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania inwentaryzacji budynków i lokali wykonywanych z natury oraz sporządzanych na podstawie dokumentacji odtworzeniowej.

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl