Biuro Projektowe Kolprojekt wykonuje koncepcje architektoniczne – to projekt przygotowany przez architekta, mający na celu przedstawienie możliwości zabudowy danego gruntu lub przebudowy czy rozbudowy istniejącego obiektu. Obejmuje ona wizualizacje budynku, rzuty kondygnacji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych. Jest to wstępna informacja na temat planowanej inwestycji na podstawie, której przygotowuje się już projekty będące załącznikami do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl