Kosztorys budowlany jest  dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu          o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Biuro Projektowe KOLPROJEKT przygotuje zlecony kosztorys, który dla inwestora i wykonawcy będzie podstawą zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, zaplanowania realizacji robót, wyliczenia wartości inwestycji, pozwoli określić wydatki poniesione na technologię robót, ustali zużycie nakładów RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) w oparciu o katalogi lub analizę indywidualną, na koniec będzie podstawą rozliczenia zakończenia inwestycji.

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl