Biuro Projektowe KOLPROJEKT świadczy usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego ( Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy), oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem projektów.

Nadzór inwestorski -  obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez samego Inwestora  lub nałożony na Inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nadzór autorski – to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl