Kolprojekt Biuro Projektowe w swojej ekipie posiada uprawnionego geodetę, który prowadzi pełną obsługę geodezyjną.

To on wykona dla Państwa:

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

·         sporządzanie map do celów projektowych

·         wykonywanie map w postaci numerycznej. dwg, dxf

·         wytyczenia obiektów na gruncie

·         inwentaryzacje obiektów-wytyczenia i inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego

GEODEZJA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

·         wznowienia punktów granicznych

·        podziały nieruchomości-mapy do celów prawnych

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl