Prawie każdy nowo budowany budynek należy przyłączyć do sieci wodociągowej,  kanalizacyjnej a niekiedy do gazowej. Buiro Projektowe KOLPROJEKT oferujemy Państwu wykonanie niezbędnych projektów przyłączenia.

W  myśl Prawa Budowlanego wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie jest objęte nawet obowiązkiem zgłoszenia, jednakże trzeba sporządzić projekty przyłączy i dokonać odpowiedniej procedury uzgodnieniowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy kompleksową obsługę w zakresie sporządzania projektów przyłączy.

Pracownia sporządza projekt przyłącza i załatwia w imieniu inwestora wszelkie formalności, uzgodnienia i zlecenia dodatkowe. A mianowicie:

  • Uzyska niezbędne mapy geodezyjne
  • Uzyska warunki przyłączenia
  • Sporządzi projekt zleconego przyłącza
  • Uzgodni projekt w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w odpowiednim Urzędzie
  • Uzgodni projekt we właściwym zakładzie (zakład Komunalny, gazownia,….)
Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl