Świadectwo energetyczne jest to dokument, który pokazuje jak budynek wpływa na środowisko oraz jakie posiada on zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania. Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej pojawia się przy następujących czynnościach prawnych:

  • przeniesieniu własności, 
  • zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęciu,
  • oddaniu do użytkowania po zakończonej budowie lub przebudowie.

Biuro Projektowe KOLPROJEKT wykonuje świadectwa energetyczne obiektów o dowolnej wielkości i funkcji:

  • domów jednorodzinnych,
  • domów wielorodzinnych,
  • lokali mieszkalnych lub usługowych,
  • budynków przemysłowych,
  • budynków użyteczności publicznej.

 

Copyright@2015 Kolprojekt - Wykonanie  www.detkomp.pl